DISPOZI?II INTRODUCTIVE


1. Site-ul, www.husescu.ro, (denumit în continuare „website-ul husescu.ro“) ?i alte persoane, utilizatorii serviciilor husescu.ro (denumite în continuare „utilizator“), obliga?ii care decurg din încheierea contractelor de prestari de servicii („contract privind furnizarea de servicii“) încheiate prin intermediul website-ului husescu.ro, situat la adresa internet husescu.ro. Acordul mai reglementeaza drepturile ?i obliga?iile ?i alte raporturi juridice conexe care decurg din utilizarea serviciilor husescu.ro. Prin „furnizor“ în?elegem orice terta persoana, fizica sau juridica, care utilizeaza pagina husescu.ro, pentru a prezenta/vinde produsele sale la preturi speciale promotionale utilizatorilor website-ului husescu.ro. Produsul pus la dispozitie de Furnizor la un pret special, promotional prin intermediul website-ului husescu.ro va fi denumit în continuare „produs“. „Oferta“ este reprezentata de gama de servicii pusa la dispozi?ia utilizatorilor de catre furnizori prin intermediul website-lui husescu.ro.


2. Website-ul husescu.ro poate modifica sau completa condi?iile de utilizare. Modificarile vor intra în vigoare imediat dupa publicarea pe site-ul web.


3. Website-ul husescu.ro nu este un magazin online ?i nu este responsabil pentru corectitudinea informa?iilor transmise de furnizori, inclusiv pre?urile, descrierile produselor, dimensiunile, disponibilitatea sau corectitudinea imaginilor. Website-ul husescu.ro aduce mai aproape utilizatorilor op?iunile disponibile pe web pentru a cumpara produsele cautate Si promoveaza produse oferite de furnizori / magazine online partenere, pe care le prezinta pentru cumparare pe baza criteriilor utilizatorilor de selec?ie.


4. Website-ul husescu.ro este cel care face ca oferta de produse din mediul online sa vina catre urilizatori, iar utilizatorii sunt ajuta?i sa selecteze cât mai eficient ofertele ce le corespund dorintelor. Pe baza unor algoritmi, Website-ul husescu.ro încearca sa determine care sunt preferintele utilizatorilor ?i pe baza acelor algoritmi sa faca o selec?ie a ofertelor disponibile, pentru ca utilizatorii sa fie pu?i în fata ofertei complete de op?iuni de cumparare. Înainte de fiecare achizi?ie, este recomandata revizuirea datelor de pe site-ul magazinului online la care a?i fost redirec?ionat(a) din website-ul husescu.ro.


5. Toate produsele oferite sunt supuse condi?iilor stabilite de ter?i ?i website-ul husescu.ro nu este responsabil pentru acestea.

 

ACORDUL UTILIZATORILOR:
1. Pentru a putea începe sa navigarea pe website-ul husescu.ro, utilizatorii trebuie sa fie de acord cu termenii ?i condi?iile pentru folosirea acestuia. Este necesara citirea cu atentie a Termenilor si Conditiilor, intrucat utilizarea acestui website echivaleaza cu acceptarea expresa si neconditionata a acestora. Daca nu sunteti de acord sau nu acceptati, Termenii si Conditiile, va rugam sa nu continuati accesarea website-ului husescu.ro. Continuarea navigarii pe pagina presupune acordul dvs cu termenii ?i condi?iile prezentate.


2. Termenii ?i condi?iile website-ului husescu.ro se pot schimba. De aceea utilizatorii trebuie sa vziteze periodic sec?iunea de termeni ?i condi?ii. Website-ul husescu.ro nu î?i asuma obliga?ia de a notifica fiecare utilizator în mod individual în legatura cu schimbarile termenilor ?i condi?iilor.ASPECTE DE RETINUT
1. Website-ul husescu.ro nu vinde produsele ofertate, ci este un agregator/ portal care aduce în acela?i loc toate ofertele furnizorilor ?i nu este implicat în activita?ile de tranzactionare, care se vor efectua direct intre furnizor ?i utilizator.


2. Website-ul husescu.ro nu solicita, pretinde sau ofera drepturi de propietate asupra materialelor furnizate prin ofertele postate, ci doar preia informatiile cu scop de promovare, fara a aduce modificari la continut. Prin accesarea butonului "Vezi detalii" utilizatorul va fi directionat catre website-ul Furnizorului care ofera produsul dorit de Utilizator.


3. Orice aspecte legate de produsele ce va sunt oferite pe website-ul husescu.ro, incluzând, dar fara a fi limitate la calitate, descriere, imagine, caracteristici tehnice, perioade de garan?ie, timpi de service, termeni contractuali de vânzare, termene de retur sau modalita?i de plata sau creditare pentru achizi?ie, ?in exclusiv de oferta furnizorilor, pe care website-ul husescu.ro nu face decât sa o preia în forma deja lansata în mediul online.


4. Website-ul husescu.ro face tot posibilul sa lucreze cu parteneri de încredere, împreuna cu care poate satisface nevoile utilizatorilor, dar nu poate garanta în mod individual conformitatea fiecarui produs cumparat cu a?teptarile utilizatorului de calitate, durabilitate ?i eficien?a sau cu normele ?i regulamentele aplicabile acestora de la caz la caz.


5. Utilizatorii trebuie sa urmareasca cu aten?ie toate aspectele pe care le au în vedere în momentul cumpararii. Ace?tia trebuie de asemenea sa urmareasca toate seturile de termeni ?i condi?ii pentru care se cere acordul, de pe platformele partenere. Se recomanda citirea cu mare aten?ie a oricaror astfel de termeni ?i înainte de a se decide cumpararea de produse sa se aiba în vedere orice obliga?ii ce trebuie asumate fa?a de vânzatori ?i orice limitarea a raspunderii acestora fa?a de utilizatori sau în legatura cu produsele ofertate. Produsele nu trebuie comandate fara ca utilizatorii sa aiba în?elegerea deplina a tuturor aspectelor ce ?in de produse în sine, cât ?i de drepturile obliga?iile contractuale ?i legale ce le revin utilizatorilor ?i vânzatorilor.


6. Website-ul husescu.ro nu este parte la rela?ia contractuala dintre utilizatori ?i furnizori ?i nu poate interveni în rela?ia ce va fi stabilita pe baza promovarii produselor.


7. Website-ul husescu.ro nu poate fi tinut raspunzator de vreo cupla ce ?ine de calitatea, func?ionarea, livrarea sau plata produselor. De asemenea, nu este raspunzator pentru niciun fel de pierderi pe care utilizatorii le pot avea în urma achizi?iei de produse promovate de website.


8. Informa?iile sau descrierile produselor sunt furnizate în timp real de platformele partenere ?i se actualizeaza în mod periodic, website-ul husescu.ro preluandu-le exact în forma trimisa de furnizori. De aceea este posibil, ca din cauze tehnice, sa fie disponibile preturi diferite pe website-ul husescu.ro ?i pe website-urile furnizorilor.


9. Produsele promovate pe website-ul husescu.ro sunt prezentate prin imagini comerciale preluate de la furnizori. Este posibil ca imaginea reala a produselor sa difere de imaginea din oferta sau de reprezentarea utilizatorilor cu privire la produse.

 

COMANDA PRODUSELOR
1. Pentru accesarea/vizualizarea ofertelor afisate pe website-ul husescu.ro nu este necesara inregistrarea ca "utilizator", insa este posibil ca Furnizorii detinatori ai ofertelor sa solicite crearea unui cont de utilzator inregistrat pentru finalizarea tranzactiei. Orice vizitator al website-ului husescu.ro va avea acces liber la toate informatiile din pagina.


2. Prin accesarea butonului "Vezi detalii" utilizatorul va fi directionat catre website-ul Furnizorului care ofera produsul dorit de Utilizator. Furnizorul este cel care se va ocupa de confirmarea, livrarea, modificarea, anularea ori returul comenzii.


3. Pre?ul tuturor produselor prezentate pe website-ul husescu.ro este exprimat în lei ?i include TVA. În cazul unei neconcordante intre pre?ul afisat pe website-ul husescu.ro ?i website-ul furnizorului, se va considera corect pre?ul afisat pe website-ul furnizorului.

 

PROTEC?IA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ?I TRIMITEREA DE INFORMA?II
1. Accesarea ?i folosirea website-ului husescu.ro nu presupune furnizarea de date din partea utilizatorilor.


2. Website-ul husescu.ro folose?te procesatoare de date (Google Adwords, Google Analytics) compatibile GDPR, pentru ca utilizatorii sa acceseze cât mai eficient ofertele ce le corespund dorintelor.

 

LEGATURI CU ALTE SITE-URI
Website-ul husescu.ro redirectionarea utilizatorii catre site-urile furnizorilor, interac?iune care este în afara controlului ?i raspunderii website-lui husescu.ro. Sistemele informatice sunt corelate intre website-ul husescu.ro ?i website-urile furnizorilor, dar pot exista oricând întreruperi ?i alte inadvertente în func?ionarea website-urilor furnizorilor. De asemenea, pot exista probleme de func?ionare ale acestor website-uri, inclusiv viru?i informatici, care sa afecteze func?ionarea terminalelor utilizatorilor. Website-ul husescu.ro nu garanteaza functionarea website-urilor partenere ?i nu raspunde pentru nicio pierdere cauzata în timpul interac?iunii utilizatorului cu acestea.LITIGII
Eventualele litigii vor fi solu?ionate pe cale amiabila. În caz contrar, orice litigiu decurgând din încheierea, executarea sau încetarea contractului, va fi depus spre solu?ionare instantelor judecatore?ti competente din Bucure?ti.

 

DISPOZI?II FINALE
1. Website-ul husescu.ro nu este raspunzator de continutul ofertelor inregistrate. De asemenea î?i rezerva dreptul de a sterge orice informa?ie, în cazul în care se considera ca are alt scop decât ofertarea unui bun în conditiile legislatiei sau informa?ii neconforme cu continutul prezentat pe website-ul husescu.ro, care nu va avea nici o obliga?ie ulterioara ?i î?i rezerva dreptul de a pastra confidential motivul actiunii. Furnizorii sunt direct raspunzatori de continutul ofertelor prezentate pe website-ul husescu.ro.


2. Website-ul husescu.ro nu este raspunzator de confirmarea, livrarea, modificarea, anularea ori returul comenzii, aceste ac?iuni revenind în sarcina furnizorului.


3. Prin folosirea serviciilor oferte de website-ul husescu.ro orice vizitator î?i ofera acordul de a accepta termenii ?i conditiile expuse mai sus.